Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Utbildning och forskning

Botaniska trädgården är en del av Lunds universitet och tar varje år emot studenter och forskare inom olika discipliner.

visning med guida i närbild besökare bakifrån
Foto: Kennet Ruona

De levande samlingarna i Botaniska trädgården innehåller växter från hela världen och omfattar vilda arter såväl som växter som odlas av människan i olika syften. Vi välkomnar studenter och forskare som vill använda samlingarna och trädgården i undervisnings- och forskningssyfte.

Här kan du läsa om några aktuella projekt:

Vedlevande skalbaggar i urbana parker jämfört med skogsområden

Kiselalger i växthusen

SKUD

Klonarkiv

Hotade Skånska arter

Objektsbaserat lärande

Kunskap kan representeras, förmedlas och inhämtas på många olika sätt och i andra miljöer än vanliga undervisningslokaler. Objektsbaserat lärande (OBL) är en interaktiv pedagogisk metod som tar utgångspunkt i fysiska föremål för att stimulera inlärning och förståelse hos studenterna, i kontrast till mer traditionella föreläsningar. Studenterna arbetar aktivt med föremålen, som exempelvis kan vara konstföremål, museiföremål eller levande saker.

OBL som begrepp är relativt nytt i Sverige, men används på allt fler universitet i utlandet för kreativt och upplevelsebaserat lärande.

Botaniska trädgården och OBL

Växter finns överallt omkring oss och påverkar våra liv på fler sätt än vi i vardagen kanske tänker på, exempelvis ekonomiskt, kulturellt och historiskt. Med utgångspunkt i Botaniska trädgårdens samlingar av levande växter kan studenterna arbeta med frågeställningar inom vitt skilda ämnesområden.

Genom att koppla abstrakta och teoretiska begrepp till konkreta föremål är det lättare att förstå och komma ihåg informationen. Det objektsbaserade lärandet aktiverar flera sinnen, och genom att exempelvis se, röra vid och lukta på en växt uppstår intryck som stärker inlärningen. Platser utanför föreläsningssalen tillåter andra typer av interaktion och inlärning och många studenter upplever det som inspirerande och motiverande att använda Botaniska trädgården som en alternativ undervisningssal.

Är du intresserad av att använda Botaniska trädgården i din undervisning? Välkommen att kontakta oss om du vill använda växtsamlingarna och för att boka visningar för dig och dina studenter.

 

Kontakt

Frågor gällande undervisning och växter kontakta:

Intendent Julia Borg

agneta_julia [dot] borg [at] botan [dot] lu [dot] se

Intendent Sofie Olofsson

sofie [dot] olofsson [at] botan [dot] lu [dot] se

Frågor gällande forskningsprojekt kontakta:

Föreståndare Allison Perrigo

allison_linnea [dot] perrigo [at] botan [dot] lu [dot] se

blommande indigobuske

Indigo: Ekonomi, politik och historia

Indigo (Indigofera tinctoria) är en av flera arter inom släktet Indigo som använts för att färga textilier blå. En del av färgen lägger sig runt fibrerna vilket gör tyget mer slitstarkt, och därför har indigo använts till blå arbetskläder och jeans.

I början av 1800-talet tvingade engelsmännen de indiska arrendatorerna att odla indigo i stor skala i stället för ätliga grödor. När den blå indigofärgen började framställas artificiellt omkring förra sekelskiftet, sjönk priserna på den naturliga indigon snabbt. För att kompensera sina egna förluster tog de brittiska markägarna ut ockeravgifter av sina kontraktsodlare. Den indiske politikern Mahatma Gandhi intervjuade tusentals bönder och skrev en uppmärksammad rapport om hur de utnyttjades. Detta bidrog starkt till hans stora internationella anseende och fortsatta kamp för ett självständigt Indien.