Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Bevarande av hotade växter

utspridda exemplar av blommande stor sandnejlika
Stor sandlilja

Här växer gamla åkerogräs bredvid mer iögonenfallande växter som stor sandlilja (Anthericum liliago) och smörbollar (Trollius europaeus). Kvarteret är kanske inte det mest prunkande, men desto mer intressant därför att det hyser arter som är utrotningshotade i Skåne och riskerar att försvinna från landskapet.

Botaniska trädgården samarbetar med Länsstyrelsen Skåne, Lunds Botaniska Förening och Fredriksdal Museer och Trädgårdar i Helsingborg för att rädda de mest hotade arterna. Detta görs genom att samla frön fån hotade arter i naturen och odla dem på annan plats (i Botaniska trädgården), så kallat ex situ-bevarande. Vid behov kan sedan förekomster i naturen stärkas och nya bestånd etableras.

 

Åkerogräs

blommande småplantor av åkermadd
Åkermadd

De senaste 100 årens rationaliseringar av jordbruket med bland annat kemisk ogräsbekämpning och renare utsäde har lett till att många arter som varit knutna till åkermarkerna försvunnit eller håller på att försvinna. Tidigare vanliga växter som exempelvis åkermadd (Sherardia arvensis) och åkerranunkel (Ranunculus arvensis) har gått från att vara ratade åkerogräs till sällsynta rariteter som hotas av utrotning från Skåne.

matta av åkerranunkel
Åkerranunkel