Organisation och styrelse

Botaniska trädgården är en del av Lunds universitet. Tillsammans med Skissernas museum, Historiska museet och Odeum utgör vi Lunds universitets kultur- och museiverksamheter.

Genom sin unika miljö är trädgården en attraktiv mötesplats för både vetgiriga och de som söker rekreation.

Vårt uppdrag vilar på tre ben. Vi ska delta i forskning och undervisning, förmedla kunskap om botanik och hortikultur till allmänheten samt hjälpa till att bevara den genetiska mångfalden hos arter som är hotade i naturen.

Botaniska trädgården leds av en styrelse som utses av rektor. Det ingår 8 ledamöter varav 3 representerar Lunds universitet och 3 är externa. Studenterna har rätt att vara representerade med två ledamöter. Styrelsen har det övergripande ansvaret för verksamheten.

Under styrelsen leds verksamheten av en föreståndare med titeln Horti Praefectus som utses av rektor i samråd med styrelsen.

 

Kontakta Bente Eriksen

Bente Eriksen

Föreståndare

bente [dot] eriksen [at] botan [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 73 19