Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Organisation och styrelse

Botaniska trädgården är en del av Lunds universitet. Tillsammans med Skissernas museum, Historiska museet och Odeum utgör vi Lunds universitets kultur- och museiverksamheter.

Genom sin unika miljö är trädgården en attraktiv mötesplats för både vetgiriga och de som söker rekreation.

Vårt uppdrag vilar på tre ben. Vi ska delta i forskning och undervisning, förmedla kunskap om botanik och hortikultur till allmänheten samt hjälpa till att bevara den genetiska mångfalden hos arter som är hotade i naturen.

Botaniska trädgården leds av en styrelse som utses av rektor. Styrelsens sammansättning ska vara: ordförande, fem till sju ledamöter varav en ska vara föreståndaren för botaniska trädgården, minst två representanter från fakulteter vid Lunds universitet och minst två representanter från det omgivande samhället. Två studentrepresentanter.

Under styrelsen leds verksamheten av en föreståndare med titeln Horti Praefectus som utses av rektor i samråd med styrelsen.

 

Kontakta Allison Perrigo

Allison Perrigo

Föreståndare

allison_linnea [dot] perrigo [at] botan [dot] lu [dot] se

Telefon: +46 46 222 73 19