Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Trivselregler

Så bevarar vi en trevlig miljö i trädgården

En botanisk trädgård är inte vilken grönyta som helst. Här arbetar vi med att bevara och visa växtlighet för att skapa förståelse för mångfald och växternas betydelse för allt mänskligt liv. Hjälp oss att hålla trädgården ren och snygg så att alla kan njuta av den!

 

Foto från Botaniska trädgården

I Botaniska trädgården gäller de här trivselreglerna:

Växter

 • Plocka inte blommor, frön, frukter eller grönsaker. Allemansrätten gäller inte i trädgården.
 • Bryt inte kvistar eller skada växterna.
 • Klättra inte i träd.
 • Flytta eller skada inte växtetiketterna.
 • Häng inte upp lappar eller annat i träd.
 • Gå inte i blomsterängar, på vallar och öppen jord. Promenera endast på gångarna. Orientering är inte tillåten i trädgården. 

Skräp, spel, picknick

 • Allt skräp ska läggas i soptunnorna.
 • Spela inte boll, brännboll, fotboll, frisbee och liknande spel i trädgården.
 • Picknick är endast tillåten på de klippta gräsmattorna.
 • Engångsgrillar får inte användas, inte heller får öppen eld anläggas.
 • Tält och musikanläggningar får inte sättas upp.

Cyklar och andra fordon

 • Cykla inte i trädgården, utan led cykeln.
 • Parkera din cykel i cykelställ.
 • Moped, motorcykel och bil är inte tillåtna i trädgården.

Fotografering och filmning

Fotografering för privat bruk är tillåten i både växthus och trädgården, förutsatt att varken växtmaterial eller anläggningar kommer till skada.

Fotografering eller filmning i trädgården för kommersiellt bruk får endast ske efter skriftlig överenskommelse med trädgården, detta gäller såväl utomhus som i växthusen.

Evenemang

Alla slags planerade evenemang ska anmälas till kontoret under planeringsstadiet för tillstånd.

Skadegörelse

 • Föreningar, skolor, organisationer, företag och övriga som orsakar skador i trädgården kommer att faktureras för återställandet.
 • Lärare har ansvar för sin klass under besöket.
 • Vistas inte i trädgården när den inte är öppen för besök.

Hundar

Botan är den enda botaniska trädgården i landet som har öppet året runt för hundar, något vi vet är uppskattat och som vi gärna vill kunna fortsätta med. Vi litar på att ni hundägare följer våra uppmaningar!

 • Hundar ska hållas kopplade på kort lina.
 • Låt inte hundarna gå bland växterna i gräsmattor och i rabatter och på så vis trampa ner lökväxter och andra blommor.
 • Plocka upp efter hundarna. Hundbajs är inte att anse som gödsel i rabatter och på gräsmattor.