Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ormbunkshuset

Ormbunkar. Foto.
Älghornsbräken (Platycerium bifurcatum)

 

Här i Ormbunkshuset gör vi en resa tillbaka i tiden, till en period då ormbunkar och lummerväxter täckte Jordens yta. Klimatet var varmt och fuktigt och än fanns inga blommande växter. Fossil visar att lummerväxter fanns för 500 miljoner år sedan, och de första ormbunkarna dök upp för ca 360 miljoner år sedan. De levde tillsammans med mossor, de första fyrfota djuren, jätteinsekter och så småningom med dinosaurier.

Här inne finns representanter för alla de stora utvecklingslinjerna inom ormbunkarna, och även exempel på olika livsformer, som trädormbunkar och vattenormbunkar.

Att ormbunkarna är ursprungliga kan man se på att de saknar blommor och att de sprider sig med sporer istället för med frön. Växter utan blommor och frukt är knepigare att särskilja och det kan vara svårt att se hur de är släkt med varandra. Ormbunkssystematiken är en utmaning även för botanister.

Närbild på gröna små blad. Foto

Mossbräken

Mossbräken (Azolla filiculoides) är en av de minsta ormbunkarna som finns. Den har fått sitt namn av att den liknar en mossa när den täcker vattenytan.

Den lever i symbios med blågröna bakterier, vilka sitter i små fickor på bladen och fixerar kväve från luften. På så sätt får ormbunken obegränsad tillgång till kväve och bakterierna i sin tur får skydd av bladen.  

I Asien har mossbräken länge används som gröngödsel i risodlingar. Men man får hålla den under uppsikt eftersom den mycket snabbt bildar stora mattor som täcker vattenytan, ca 9 ton per hektar och år. Det gör mossbräken till en av de allra snabbast växande växterna i världen!

Mossbräken innehåller också mycket protein och essentiella aminosyror och används därför även som foder till grisar och höns. Den växer vild i Amerika och tillhör familjen simbräkenväxter, Salviniaceae.