Botans vänner

Bli medlem i vår nybildade vänförening till Botaniska trädgården vid Lunds universitet!

Föreningen Botans vänner

Ingrid Ledebo, ordförande

Eva Björklund, vice ordförande

Marianne Fridolf, sekreterare

Jacquette Lyttkens Lindén, kassör

Louise Gripenhov, medlemskontakter

Elfe Olsson, programplanering

Ingrid Perlhagen, programplanering

Anne-Marie Normark, suppleant

Göran von Rosen, suppleant

Kontakt 

botansvannerilund [at] gmail [dot] com
Webbplats: http://www.botansvanner.se/
Facebook: https://www.facebook.com/groups/botansvanner

Medlemsavgift

Privatperson 200 kronor
Familj på samma adress 300 kronor
Organisationer 500 kronor

Bankgiro 707-8769
Swish 1230078683