Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Systematiska kvarteret

utblick över rader av växter i systemet med orangeriet i bakgrunden

I systematiska kvarteret är växterna ordnade familjevis efter inbördes släktskap. Drygt 500 blomväxter har valts ut för att visa variationen inom och mellan växtfamiljerna.

När trädgården anlades på sin nuvarande plats placerades växterna efter Jacob Georg Agardhs uppfattning om släktskap. Vår kunskap och växternas evolution och släktskapsförhållanden har ökat sedan dess, och allteftersom nya rön kommer fram kan det vara nödvändigt att flytta runt på växter och göra nya växtskyltar.

Systematiska kvarteret används i universitetsundervisning och av dem som vill överblicka växtvärlden eller få namn på en blomma. Här kan man studera och lära sig känna igen utseendet på växter från olika familjer, och se att exempelvis liljekonvalj är nära släkt med sparris.

 

grönskande perenn med blommor

Växternas klassifikation

Växterna delas in i ett hierarkiskt system. Det innebär att alla kända växter delas upp i ett antal huvudgrupper, som i sin tur delas in i mindre grupper och så vidare.

Lila sköldpaddsört har exempelvis det vetenskapliga namnet Chelone obliqua, där Chelone är namnet på det släkte den tillhör, och obliqua är dess artepitet. Tillsammans bildar de ett unikt artnamn. Det finns ytterligare tre arter i släktet Chelone, som i sin tur är ett av många släkten som ingår i familjen grobladsväxter, Plantaginaceae.

Grupperna som namnges, alltså arter, familjer och så vidare, representerar olika evolutionära utvecklingslinjer. Det hierarkiska systemet är praktiskt och lätt att förstå, och även om det inte är alldeles perfekt är det ändå bra på att avspegla växternas naturliga släktskapsförhållanden.