Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forskningsprojekt om vedlevande skalbaggar i urbana parker jämfört med skogsområden

Mängden död ved har minskat kraftigt och idag finns endast få skogar där vedlevande organismer kan överleva på lång sikt. Detta hotar den biologiska mångfalden och därför har andra områden med död ved blivit mer viktiga, såsom urbana grönområden.

I det här projektet undersöker vi vilka vedlevande skalbaggar, och hur många,
som finns i urbana parker jämfört med skogsmiljöer. Under sommaren 2023 fångar vi därför insekter med fönsterfällor som sitter på ett antal döda träd i trädgården. Likadana fällor finns i Malmö, Lund och Helsingborg, samt i skogsområdena Torups bokskog, Revingehed och Pålsjö skog.

Projektet utförs som masterarbete av biologistudent Tilda Jonsson vid Lunds universitet.