Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

HOTADE SKÅNSKA ARTER

Man som håller i fröpåse sår ut frön på strandäng
Utsådd av strandsötväppling (Melilotus dentatus) som odlats ex situ i Botaniska trädgården

Bevarande av akut hotade kärlväxter

Många kärlväxter är hotade i det skånska landskapet och flera arter riskerar att försvinna. Sedan 2015 pågår ett samarbetsprojekt mellan Länsstyrelsen Skåne, Lunds Botaniska Förening och de två trädgårdarna Fredriksdal Museer och Trädgårdar i Helsingborg samt Botaniska trädgården vid Lunds universitet för att rädda kvar de mest hotade arterna. Detta görs genom att odla dem på annan plats (i Botaniska trädgården), så kallat ex situ-bevarande. Vid behov kan sedan förekomster i naturen stärkas och nya bestånd etableras. Odlingarna bevarar även en genbank och möjliggör att kunskapen hos allmänheten ökar.

För mer information, se Rosqvist et al. 2018. Bevarande av akut hotade kärlväxter. Svensk Botanisk Tidskrift 112: 316–325.

Från och med sommaren 2023 finns en utställning i kvarteret med hotade arter om bl a Botans arbete i projektet.