Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

PLANT BLINDNESS

Växtblindhet

Några av världens mest aktuella frågor är hur man kan nå klimatmålen och hur man kan bevara den biologiska mångfalden. Det finns runt 300 000 arter av växter på Jorden, och utan dem skulle inte människan ha funnits. De skördar energin i solens ljus och gör den tillgänglig för djur, inklusive människor. De ger oss syre, mat, kläder, medicin … allting hänger på växterna.

Ändå är det svårt för många människor att ta till sig den rikedom som finns bland växter – och förstå vilken betydelse det att de finns har för mänskligheten. För 20 år sedan myntades uttrycket växtblindhet i USA. Det pekar på den svårighet människor har att ta till sig den gröna värld som på många sätt skiljer sig från vår egen. Botaniska trädgården vid Lunds universitet har under ett antal år deltagit i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt med didaktiker och konstnärer för att undersöka hur man med pedagogiska medel kan komma till rätta med människans växtblindhet. Beyond Plant Blindness: Seeing the importance of plants for a sustainable world med stöd från Vetenskapsrådet DNR 2014–2013.