Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ekologi

Centralt innehåll i läroplanen

  • Ekosystemens struktur och dynamik. Energiflöden och kretslopp av materia samt ekosystemtjänster.

  • Naturliga och av människan orsakade störningar i ekosystem med koppling till frågor om bärkraft och biologisk mångfald.

  • Populationers storlek, samhällens artrikedom och artsammansättning samt faktorer som påverkar detta.

  • Ekologiskt hållbar utveckling lokalt och globalt samt olika sätt att bidra till detta.

Lästips

Bin behöver fler träd: det är inte bara blommorna på marken som är viktiga

Bästa grödorna för att klara proteinskiftet: vad ska vi äta istället för kött? 

Djurlivet i ett konstgjort ekosystem: Ett 50-tal ryggradslösa djur har hittats i Botans växthus.