Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

SKUD

-Hur håller vi reda på vad en växt egentligen heter? Och vilket är det rätta svenska namnet?
Svaret hittar du i SKUD (Svensk Kulturväxtdatabas). SKUD är en så kallad nomenklaturdatabas och svensk namnstandard för kulturväxter.

I SKUD hittar du alltså det korrekta namnet för en odlad växt, både på svenska och på latin.

Det handlar inte bara om prydnadsväxter utan även om alla andra odlade växter i Sverige, till exempel köks-, fiber-, medicinal-, skogbruks- och jordbruksväxter.

Dessutom innehåller den namn på importerade växter eller växtdelar. Hit hör exotiska frukter, virkesväxter, kryddor, örtmediciner, stimulantia, tekniska produkter, kosmetika och färgämnen. Unikt är att den också behandlar nyttokryptogamer, t ex alger, mossor och svampar.

Den innehåller även uppgifter om växternas naturliga utbredning, användning och livsform.

Avsikten med databasen är att skapa ett lättillgängligt referensverktyg och en likriktare i Sverige för att underlätta kommunikation om kulturväxter – både bland professionella och bland lekmän.

SKUD används av verk, myndigheter, företag, forskare, skribenter, konsumenter och andra som arbetar med eller använder kulturväxter.

Botaniska trädgården bidrar aktivt till arbetet med SKUD

Sök växtnamn - Svensk kulturväxtdatabas (slu.se)