Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Renovering av våra växthus!

Under lång tid har Lunds universitet, donatorer och Statens fastighetsverk arbetat för att ge nytt liv i Botaniska trädgårdens växthus!

När börjar renoveringen?

Renoveringen kommer troligen påbörjas sommaren 2024 och beräknas vara klart hösten 2026.

Vad innebär detta?

Under sommaren kommer delar av trädgården stängas av med byggstängsel för att ett byggområde ska etableras runt växthuset. Växthusen kommer då åter igen stängas för besökare. I mitten på juni månad kommer en provisorisk butik att öppna upp på södra delen av trädgården. Kaféet kommer fortsätta att vara öppet under 2024.

Vad händer i växthusen nu?

Vi fortsätter vårt förberedande arbete i växthusen genom att gräva upp drygt 400 växter som idag är planterade i växthusen. Dessa planterar vi om i krukor så att när det är dags, kan vi lätt flytta dem till provisoriska växthus. Vi ska även beskära och kruka om ytterligare drygt 700 plantor. 

Vad händer ute i trädgården nu?

Även här förbereder vi för att renoveringen ska komma igång. Det kommer bli en stor arbetsplats och en väg till och från byggarbetsplatsen behöver etableras så småningom. Detta förbereder vi redan nu genom att flytta en hel del perenner till annan plats i trädgården. Det gör att det ser tråkigt och rörigt ut på en del platser i trädgården just nu.

Trädgårdens sommarblommor som alltid blomstrar och lyser upp hela trädgården under sommaren får tyvärr pausas ett tag då deras placering är mitt i den provisoriska väg som planeras för att maskiner ska kunna ta sig till och från byggarbetsplatsen.

Vad är planen?

I korthet!

  • Nytt Palmhus (det stora och höga rummet i mitten av växthusen) får 3 meter högre nockhöjd, vilket kommer ge mer luft och rymd för växterna.
  • Ny entrébyggnad med entré, butik, toaletter, kapprum, utställningslokal och planteringsrum, funktioner för besökare och personal.
  • Nytt glas och stommar för alla växthusen.
  • Nya installationer med bevattningssystem, befuktningssystem, el, belysning, värme, styr- och reglersystem, fläktar. Nya invändiga gardiner för solavskärmning.
  • Renovering av orangerierna med nya fönster.

 

Det är mycket som händer och säkert många som har funderingar. Här har vi listat vanliga frågor och svar till renoveringen.

1) Varför bygger man om?
Som det är idag får värdefulla växter inte riktigt plats i det
nuvarande Palmhuset. Arbetsmiljön för de anställda är inte bra och behöver
förbättras. Ombyggnaden kommer att bidra till att växthuset blir mer tillgängligt och
ett attraktivt besöksmål. de tekniska system och glaset är gammalt och behöver bytas
ut. Övriga växthus och orangerier är i stort behov av renovering.

2) Vad är det som ska göras?
Nytt högre Palmhus med en nockhöjd som är tre meter högre och en ny
entrébyggnad, som passar Botaniska trädgårdens behov bättre. Kottepalmerna och
övriga växter i Palmhuset behöver mer plats och tekniska system behöver bytas ut.
Ett omfattande renovering planeras samtidigt för övriga delar av växthuset.


3) De låga växthusen och orangerierna renoveras också. Vad ska göras?
SFV har beviljats medel från regeringen till renovering av de övriga växthusen och
orangerierna. Renoveringen omfattar byte av glas, ny stomme, nya installationer,
renovering av orangerierna, nya fönster till orangerierna och dränering.


4) Det har tagit tio år att fatta beslut om att växthusen ska renoveras. Varför?
Finansieringen av den här typen av projekt som samfinansieras tar lång tid. En stor
del av projektet finansieras med donationer.


5) När startar ombyggnaden?
Produktion planeras att starta Q2 2024. Man startar med underhållsrenoveringen av
växthusen och orangerierna och sedan ombyggnaden av Palmhuset och
entrébyggnaden.


6) Vilka tillstånd behövs för att ni ska kunna sätta i gång?
Vi behöver tillstånd från Riksantikvarieämbetet, rivnings- och bygglov från Lunds
stad, bygglov för tillfällig butik i parken och tillstånd av Länsstyrelsen för schaktning.
Det kan finnas kulturlager. Alla tillstånd är klara.


7) När kan projekten vara klara?
Preliminär öppning för allmänheten hösten 2026.

8) Har SFV erfarenhet av att bygga växthus?
SFV förvaltar även växthus i Botaniska Uppsala och Bergianska, i Stockholm. 2006
byggde man om tropiska växthuset i Botaniska Uppsala.


9) Hur lång tid tar produktionen?
Produktionen beräknas ta ca två år och kunna öppna för besökare höst 2026.


10) Vad kostar det?
Totalt beräknas Palmhusprojektet kosta cirka 80 miljoner kronor inklusive
budgetreserv 15 procent. Projektet finansieras till stor del av Lunds universitet med
donationer och en del av SFV.
Totalt beräknas renoveringen av de låga växthusen och orangerierna kosta ca 50
mnkr. Regeringen har beviljat 70 miljoner kronor inklusive budgetreserv.


11) Vem betalar?
Ombyggnaden av Palmhuset och entrébyggnaden är främst en hyresgästanpassning
och finansieras till största delen av Lunds universitet. Kostnaderna fördelas
procentuellt mellan SFV och hyresgästen. Ca 81 procent betalas av hyresgästen och
ca 19 procent av SFV.
För renoveringen av de låga växthusen och orangerierna står SFV för hela kostnaden.


12) Var gör ni av växterna under tiden?
En del av de gamla stora träd och växter går inte att flytta, de kommer stå kvar på sin
plats och få skydd under renoveringen.
De flesta växterna i kruka flyttas ut till ett annat arbetsväxthus i Botan. En del tropiska
växter kommer flytta till andra växthus som ägs av LU under tiden för renoveringen.


13) Kommer trädgården vara öppen under tiden?
Trädgården kommer vara öppen med vissa delar är stängda kring etableringen. Detta
kan påverka tillgängligheten. Vid besök se gärna aktuell status på Botans hemsida.


14) Vad händer med butiken och Kaféet? –
Butiken kommer vara öppen i en mindre skala på annan placering i trädgården. Kaféets planering är inte riktigt klara än, men kaffe ska det finnas!


15) Kommer växthusen vara stängda för besökare?
Ja, det kommer vara stängt för besökare under hela renoveringen.


16) Vad händer med vaktlarna?
Vaktlarna har fått nya hem.


17) Hur kommer det se ut när det är klart?
Det kommer mer info senare


18) Går det att följa vad som händer under renoveringen?
Uppdateringar kommer att finnas på Botans hemsidan botan.lu.se, samt SFV s hemsida. Uppdateringar kommer även via Botans sociala medier.