Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

INVASIVA ARTER

blommande gula skunkkallor i Botaniska trädgården
Gul skunkkalla (Lysichiton americanus

Botaniska trädgården vid Lunds universitet rymmer ett antal växtarter som antingen finns på den europeiska listan över förbjudna invasiva främmande arter eller har utpekats som kritiska för floran i Sverige. Vi är mycket medvetna om dem och har upprättat en handlingsplan för hur de ska hanteras. Vi har även kontakt med Naturvårdsverket och våra accessioner ligger inrapporterade på Artportalen.

I Botaniska trädgården i Lund fälldes sommaren 2023 ett gudaträd (Ailanthus altissima). Under 2021 tog vi bort gul skunkkalla (Lysichiton americanus) och röd jättegunnera (Gunnera tinctoria). Tidigare har vi tagit bort parkslide (Reynoutria japonica) och jätteslide (R. sachalinensis) för att undvika ytterligare spridning, t ex genom hybridisering och frösättning. Andra arter har bytts ut mot släktingar som inte uppvisar ett invasivt beteende.

Botaniska trädgårdens uppdrag är att sprida kunskap om växter och miljö, däribland invasiva arter. Därför känns det viktigt att vi har kvar några exempel att visa upp i pedagogiskt syfte. Vi behåller tills vidare de som vi känner är hanterbara och som inte är förbjudna att odla och följer noga upp att de inte sprider sig till den omgivande naturen.

Har du invasiva växter i trädgården som du inte vet hur du ska hantera? Läs Naturvårdsverkets information om invasiva främmande arter och hur du som privatperson ska agera här.

gula påskliljor i vårbacke

Vad är en invasiv växt?

Invasiva främmande växter är växter som flyttats från sin ursprungliga miljö med människans hjälp och som sprider sig snabbt i sin nya miljö. För att räknas som invasiv behöver växten också orsaka allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa. Att en växt trivs bra i trädgården och gärna tränger ut andra i rabatten är alltså inte tillräckligt för att den ska klassas som invasiv. Att en växt kommer från en annan del av världen betyder inte heller med automatik att den är invasiv.

En art kan vara invasiv utan att det är förbjudet att odla eller handla med den. Exempel är blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) och påsklilja (Narcissus pseudonarcissus) som båda bedöms ha hög risk för invasivitet men som är tillåtna att odla.