Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

INVASIVA ARTER

blommande gula skunkkallor i Botaniska trädgården
Gul skunkkalla (Lysichiton americanus

Botaniska trädgården vid Lunds universitet rymmer ett antal växtarter som antingen finns på den europeiska listan över invasiva främmande arter eller har utpekats som kritiska för floran i Sverige. Vi är mycket medvetna om dem och har upprättat en handlingsplan för hur de ska hanteras. Vi har även kontakt med Naturvårdsverket och våra accessioner ligger inrapporterade på Artportalen.

I Botaniska trädgården i Lund tog vi under 2021 bort gul skunkkalla (Lysichiton americanus) och röd jättegunnera (Gunnera tinctoria). Tidigare har vi tagit bort parkslide (Reynoutria japonica) och jätteslide (R. sachalinensis) för att undvika ytterligare spridning, t ex genom hybridisering och frösättning. Andra arter har bytts ut mot släktingar som inte uppvisar ett invasivt beteende.

Botaniska trädgårdens uppdrag är att sprida kunskap om växter och miljö, däribland invasiva arter. Därför känns det viktigt att vi har kvar några exempel att visa upp i pedagogiskt syfte. Vi behåller tills vidare de som vi känner är hanterbara och följer noga upp att de inte sprider sig till den omgivande naturen.