Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Flower Power!

Välkommen till en fullspäckad dag där vi utforskar växternas power tillsammans!

Welcome to a day where we explore the power of plants together!

Program mellan kl 11-15:
 • Växternas sinnen. Utställning i trädgården.
 • Blossom exchange - byt, odla och dela dina växter med andra. Haka på studentorganisationen Hållbart universitet för att fira växtvärlden! Vårt växtutbyte är ett perfekt tillfälle för trädgårdsodlare och växtentusiaster att byta sina favoritväxter, sticklingar och frön med andra. Ta med dig dina växter, berätta om dem, och få andra växter och deras historier i utbyte. Kavla upp ärmarna för en mikrogrönt-workshop där du sår krassefrön att ta med hem. Vi står för material och instruktioner, så oavsett nivå och förkunskaper är alla välkomna.
 • Vilda växter i vetenskapen. Biologiska museet visar en del av sitt arbete med att ta hand om botaniskt material.
 • Vårkrage och liljekonvalj - perenner med historia. Genbankskurator Linnea Oskarsson från Nationella genbanken håller en guidad visning om prydnadsväxterna i Botans klonarkiv. 
 • Växtfärger. Liten utställning om garnfärgning med naturliga färger från växter.
 • BioBlitz i Botaniska trädgården! För första gången håller vi en BioBlitz i Botan! Under Bioblitzen identifierar vi så många olika arter som möjligt under en begränsad tid. Tillsammans med forskare från Biologiska institutionen får du chansen att bli bättre på att lära dig känna igen arter, samtidigt som du är med och samlar viktig information om den biologiska mångfalden i Botaniska trädgården. Alla är välkomna att delta oavsett ålder och förkunskaper. Mer detaljerad information kommer. 
 • Växter som skulpturmaterial. Hur kan växter hjälpa oss att uttrycka oss själva och vad kan vi lära av deras uttryck? Friedel Weiser från Konsthögskolan i Malmö gör en konstinstallation med bambu från trädgården. 
 • Botans vänner. Vänföreningen för Botaniska trädgården finns självklart på plats under dagen.
Program between 11-15:
 • Plant senses. Exhibition in the garden.
 • Blossom exchange - Swap, Grow, Share. Join Hållbart Universitet (HU) to celebrate the beauty and utility of plants. Our plant swap is a perfect opportunity for gardening and plant enthusiasts to exchange their beloved plants, seedlings or seeds. Bring your plants, share their stories and get some others in exchange. Roll up your sleeves for a micro green hands-on workshop where you'll plant your own cress to take home. We will provide the materials and instructions, so whether you're a seasoned gardener or a curious newbie, you will have a day of green-thumb fun and sustainable living insights.
 • Wild plants in science. The Biological Museum show how they take care of botanical material.
 • Leopard’s bane and lily of the valley – perennials with a history. Linnea Oskarsson from the National Gene Bank gives a guided tour of the plants in the Clone archive (in Swedish).
 • Plant dyes. A small exhibition about yarn dyeing with natural dyes from plants.
 • BioBlitz at the Botanical Garden! For the first time, we are hosting a BioBlitz in the Botanical Garden! In a BioBlitz, we have the opportunity to try to identify as many organisms as possible in a limited time within the Lund University Botanical Garden. By working alongside scientists from the Biology Department, you will have a unique opportunity to gain skills in identifying species. In the process, we can collect important data on the biodiversity in the Botanical Garden, and make an inventory of species that will prove invaluable to our biological knowledge. More details will be provided later.
 • Plants as sculptural material. How can plants help us to express ourselves and what can we learn from their expression? Friedel Weiser from Malmö Art Academy presents an art-installation with bamboo from the garden.
 • Friends of Botan. Our supporting association will be present in the garden all day.