Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Invasiva arter

Skunkkalla

Hur hanterar Botaniska trädgården invasiva arter?

Botaniska trädgården vid Lunds universitet rymmer ett flertal växtarter som finns på den europeiska listan över Invasiva Främmande Arter eller har utpekats som kritiska för floran i Sverige. Vi är mycket medvetna om dem och har upprättat en handlingsplan för hur de ska hanteras. Vi har även kontakt med Naturvårdsverket och våra accessioner ligger inrapporterade på Artportalen.

I Botaniska trädgården i Lund har vi under 2019 tagit bort parkslide och jätteslide för att undvika ytterligare spridning, t ex genom hybridisering och frösättning. Andra arter har bytts ut med släktingar som inte uppvisar ett invasivt beteende.

 

Botaniska trädgårdens uppdrag är att sprida kunskap om växter och miljö, däribland invasiva arter. Därför känns det viktigt att vi har kvar några exempel att visa upp i pedagogiskt syfte. Vi behåller tills vidare de som vi känner är hanterbara och följer noga upp att de inte sprider sig till den omgivande naturen.

Vill du läsa mer om Botaniska trädgårdens projekt klicka här