Studentguidade visningar

Studenter vid Lunds universitet har skapat egna visningar i trädgården, ur sitt perspektiv sett från sina studier.

Visningarna går under perioden 13 april-20 juni. På tisdagar och torsdagar kl 17:30, lördagar kl 14:00 och söndagar kl 15:00.

Det är de tre studenterna Elias Astour, Birthe Bergöfer och Ludvig Landgren som har visningar med var sitt tema.

 

Elias ger visningen:

Växterna-Civilisationens frö

Växterna har inte enbart lagt en av grunderna för livet genom fotosyntesen som förändrat jordens atmosfär. Dom har också spelat stor roll för oss människor vad gäller föda, textilier och medicin. Men även civilisationens uppkomst är tätt förknippad med växtriket liksom industrialismen. Livet förändrades när människan började bruka jorden. Större samhällen blev möjliga och civilisationens hjul började snurra. Våra samhällen och den industriella revolutionen har nära anknytning till växtriket som utgör basen i näringskedjan för allt liv här på jorden. 

Kom och upplev botaniska trädgården ur en arkeologistudents ögon.

 

Ludvig berättar om:

Botans gröna jättar!

Visste du att världens högsta trädart finns i Botan? Eller att ginkgoträdet, som fanns redan på dinosauriernas tid, också växer där? Följ med på en rundtur ute i trädgården där vi tittar på några av Botans mest intressanta träd. Du får höra en rad spännande fakta och historier om träd, lära er var deras namn kommer ifrån, vad namnen betyder, och mycket mer!

Birthe berättar om:

The roots of human history

The air to breathe, food to eat or tools to work – our dependency on nature is noticeable in every part of life. This tour focuses on the meaning of discovering, trading and using plants for human history. It creates a picture of strong connection and plants which have ‘written’ human history. Especially in the context of a changing climate and its unpredictable consequences it seems important to highlight our deep dependency on plants. A dependency that has always existed but more importantly: will always do.

Guide: Birthe Berghöfer

Languages: English, German (if booked in advance)

 

För att se datum för varje visningen klicka här.