Utställningar 2021

Sommarutställning - Världen blir vad vi äter!

Utställningen pågår 29 maj -17 september.
Mer information kommer senare.

Vinterutställning - Fantastiska frön!

Utställningen pågår 28 december - 31 januari 2022
Mer information kommer senare.