Träd i Botan

Botaniska trädgården är mer än 150 år gammal och har därmed en åldrad samling träd.

Katsura. Foto

De senaste åren har många stora träd dött och vi räknar med att det kommer att fortsätta så ett tag framöver. Vi har därför påbörjat en stor satsning för att föryngra trädbeståndet.

De senaste tillskotten är nya ek-arter och skånska bokar som planterats i den södra delen av trädgården. Där har många stora träd fallit de senaste åren.

Observera att Botaniska trädgården alltid försöker att undvika trädfällning. Vi förlänger livet på träden genom att stötta upp större grenar, göra stabiliseringar eller beskära dem.

Ibland räcker inte åtgärderna och träden utgör en risk för besökare och personal och då har vi inget annat val än att ta ner dem.

Plantering av träd. Foto.