På egen hand med klassen

Information till grupper som besöker Botaniska trädgården på egen hand. Besök i växthuset utan guidning av Botans personal kan endast ske klockan 11-15.

Om Botaniska trädgården

Botaniska trädgården är 150 år gammal och täcker en yta lika stor som 11 fotbollsplaner. Här hittar du en detaljerad och enkel karta att ladda ner. Varje år kommer det en halv miljon besökare för att njuta av den fina miljön och för att lära sig om de tusentals växter från hela världen som finns här.

Övningar

Dessa övningar kan göras på egen hand, eller användas vid bokade lektioner om gruppen undervisas halva klassen i taget.

Övningar för hela trädgården

Övningar i växthuset

Övningar ute i trädgården

  • Vårens växtjägare i Botan: hittar du vackra blommor och tjuvaktiga växter?
  • Hitta rätt träd: leta efter ovanliga träd i Botaniska trädgården.
  • Poängjakt: leta efter växter i trädgården
  • Trädslingan: besök en samling svenska träd och lär er skilja dem åt

Regler

Medföljande lärare ansvarar för klassen. Det är viktigt att eleverna känner till våra trivselregler och att de följs. Tack för att ni hjälper oss att bevara en fantastisk plats!

Bra att veta vid besöket

Vi vill att ni ska få det så bekvämt som möjligt under ert besök i Botaniska trädgården:

Fika

Förskolor och skolor som besöker Botaniska trädgården är välkomna att ta med egen fika. Under vår, sommar och höst finns det bänkar ute i trädgården. Det är även tillåtet att sitta på klippta gräsmattor, men inte bland övrig växtlighet. 

Toaletter

Det finns två toaletter vid växthuset mot dammen och en toalett inne i växthuset.

Lekplats

I södra delen av trädgården finns det klätterträd och en stor grönyta att leka på.

Skolarbeten

Botaniska trädgården kan användas i många olika typer av skolarbeten. Exempel på ämnesområden är klimatförändringar, hotade arter, biologisk bekämpning, inventering av växt- och djurliv, eller växternas evolution. Här kan ni läsa två gymnasiearbeten med koppling till Botaniska trädgården: