För fritids

Fritidsgrupper kan boka plats på lovaktiviteter under separata tider, i regel mellan klockan 9 och 11.

Om det finns önskemål om att komma på besök när skolan har utvecklingsdagar är ni välkomna att kontakta oss.